ראשי

 
 
 
 

קטגוריות ופרסים

קטגוריות:

מקצה 10 ק"מ תחרותי
גברים                              נשים
גברים כללי                      נשים כללי
גברים עד 15                   נערות עד 15
גברים 16-25                   נשים 16-25
גברים 26-35                   נשים 26-35
גברים 36-45                   נשים 36-45
גברים 46-55                   נשים 46-55
גברים 56+                           56+

מקצה 5 ק"מ תחרותי
גברים                               נשים
גברים כללי                        נשים כללי
ילדים 10 עד 11                ילדות 10 עד 11
ילדים 12 עד 13                ילדות 12 עד 13
ילדים 14 עד 16                ילדות 14 עד 16 
גברים 17-25                     נשים 17-25
גברים 26-35                     נשים 26-35
גברים 36-45                     נשים 36-45
גברים 46-55                     נשים 46-55
גברים 56+                              56+